Nachtvolleybal Staphorst

Help ons helpen! Maak uw bijdrage over op bankrekening NL97 RABO 03608.89.913 t.n.v. Nachtvolleybal Staphorst

Spelregels

Er wordt gespeeld volgens de algemene bepalingen en spelregels van de Nederlandse Volleybalbond (NEVOBO). Hierop gelden de volgende uitzonderingen:

 

 Er dient onderhands opgeslagen te worden.

 Er dienen voortdurend minimaal 2 dames in het veld te staan.

 Er mogen niet meer dan 2 competitiespelers in het veld staan.

 Time-outs zijn niet toegestaan.

 Tijdens de poulewedstrijden wordt er 2 keer 9 minuten gespeeld.

 De punten worden gedurende de set doorgeteld, ook na 25 punten.

 Alle wedstrijden worden gespeeld volgens het rallypoint-systeem.

 De rally die tijdens de zoemer plaatsvindt, wordt uitgespeeld.

 Na de eerste set wordt er van speelhelft gewisseld.

 Per wedstrijd zijn er 4 punten te verdienen per set 2 punten.

 

Het eerstgenoemde team begint aan de muurkant, en heeft als eerste de opslag. Na het wisselen heeft de andere ploeg de opslag.

 

Een team dat binnen 5 minuten na aanvang van de wedstrijd nog niet aanwezig is, verliest de wedstrijd met tweemaal 15-0.

 

Elk team is verplicht een scheidsrechter en een teller te leveren.

 

De minimale leeftijd voor deelname is 16 jaar

 

Het is niet toegestaan dat er tussen de teams wordt gewisseld van spelers. Gebeurt dit wel, en wordt dit geconstateerd, dan wordt het team uitgesloten voor verdere deelname aan het toernooi.

 

Het is niet toegestaan om alcoholische dranken te nuttigen wanneer er nog gespeeld moet worden. Gebruik van alcohol door personen onder de achttien jaar is in het geheel niet toegestaan. Legitimatie is verplicht.

 

Na het ondertekenen van het wedstrijdformulier, is er geen discussie meer mogelijk. Wanneer een team niet akkoord gaat met de uitslag moet er direct na de wedstrijd contact op worden genomen met de organisatie.

 

Wanneer twee of meer teams gelijk eindigen in de poule, dan wordt de uitslag bepaald door respectievelijk het onderling resultaat, het puntensaldo, het aantal punten of het lot.

 

Daar waar dit reglement niet voldoet, beslist de organisatie.

 

 

 

†††††††††††††††† ††††††††††††††††

 

 

 

 

Fair Play tattoo front

Fanatiek mag, maar houd ít ff bij normaal gedrag!